Cangzhou City JunchiWeiye Chemical Co.,Ltd.

Address:No.61 East Yongji Road, Cangzhou City, Hebei Province, China

Tel:0086-317-3088616
Fax:0086-317-3068896
E-mail: junchi_export@126.com